Gjestebloggere: Alf Jacbosen & Tarjei Jensen Bech

Framtid for ungdom i Nord

I Finnmark går det så det griner på veldig mange felter de aller fleste steder, det er bare å se på utviklingen i forhold til arbeidsledigheten.  Vi opplever et eventyrlig fiske og fiskeriene går godt. I vår har enkelte brukt uttrykk som det er ”kul” på havet av fisk.  I tillegg investeres det som aldri før i oppdrettsnæringa der antall nye arbeidsplasser øker kraftig.  Olje- og gassvirksomheten har en rivende utvikling i nord og prosjektene i forhold til fornybar energi står i kø.

Myten om finnmarkingen som arbeidssky, lat og udugelig, samt at han heller vil gå på trygd er visket ut. Finnmark er faktisk det fylket i landet med høyest eksportverdi pr. innbygger!  Den viktigste grunnen til dette er olje- og gassindustrien. Hammerfest er blitt et glansbilde for hva næringen kan bidra med av vekst og ringvirkninger i fylket og landsdelen for øvrig. Tyngdepunktet for petroleumsvirksomheten kommer i framtida til å være i nord og ikke minst i Finnmark. Med færre arbeidsplasser innenfor fiskeriene blant annet som følge av teknologisk utvikling, trenger vi flere ben og stå på.

Fiskeindustribedriften Findus var lenge hjørnesteinsbedriften i Hammerfest. Fabrikken hadde ved sitt høydepunkt over 1200 årsverk og var Norges største fiskeindustribedrift. Fabrikken var en av Nord-Europas største og mest moderne fabrikker som utviklet en unik fryseteknologi. Men med nyere teknologi trengte man etter hvert mindre arbeidskraft og antall årsverk sank kraftig.  I dag er det omkring 120 ansatte i bedriften som i dag heter Aker Seafoods.  Med en slik utvikling er det klart at vi i Finnmark trenger flere ben å stå på og ikke bare primærnæringene.  Det er viktig å påpeke at fiskeri fortsatt er den viktigste næringen i fylket de fleste steder på kysten, og kommer til å være det i overskuelig framtid.  Det e også en positiv trend med at ungdom kjøper sine egne båter og satser på fisket.

Da våre oldeforeldre vokste opp måtte de sannsynligvis dra ut på sjøen, etter de var konfirmert. De fleste hadde ikke mulighet til å få seg utdanning. I dag er situasjonen annerledes. Ungdom i Finnmark lever i mulighetens tid. Mulighetene for å kunne ta utdanning i dag er større enn noen gang. Derfor trenger vi at industrien legger til rette slik at ungdom kan få arbeid.

At oljenæringen har bidratt til at ungdom får arbeid er det ikke noen tvil om! 13 av 15 lærlingeplasser ble på Statoils anlegg ved Melkøya gitt til ungdom fra Finnmark og Hammerfestregionen. Det er vi utrolig stolte av. Dette viser litt av de mulighetene som eksisterer. Når vi også vet at over 90 prosent av de som jobber på Melkøya bor i regionen, vet vi at industrien gir ringvirkninger, dersom vi politikere stiller krav til industrien.

Å stille krav til industrien handler nettopp om å skape arbeidsplasser for ungdom. Vi trenger kompetansearbeidsplasser, men vi trenger også at ungdom tar utdanning. Med en industri som krever at ungdom tar realfag, er det viktig at vi som politikere legger til rette for realfagene.  Stadig flere ungdommer i Finnmark får øyne opp for realfag.  Vi må benytte ulike virkemidler for å stimulere ungdom til å ta utdanning generelt slik at industrien kan dra nytte av kompetanse fra fylket, samt bidra til økt vekst.

Derfor er vi glade for at regjeringa har fremforhandlet delelinjeavtalen. Med tanke på framtidige arbeidsplasser for ungdom, er det positivt at seismikkskytingen starter i sommer slik at man får kartlagt områdene. Dette vil skape grobunn for nye arbeidsplasser, dersom vi stiller krav til industrien. Norges oljepolitikk er helt unik i verdenssammenheng, og det er god sosialdemokratisk politikk at lokalsamfunnene skal få ringvirkninger på grunn av den utviklingen som skjer Finnmark. Det er ved politikken at vi kan skaffe ungdom i fylket nye muligheter.

En svensk sosialdemokratisk politiker sa ”Vårt mål er å bygge trygge og solide dansegulv, som folk selv kan danse sine egne liv oppå”. Det er nettopp det vi må gjøre, bygge et solid fundament for ungdom slik at de selv kan skape sine egne liv. Det er derfor vi sier ja til oljevirksomhet, slik at vi får de ”trygge og solide dansegulvene”, og kan skape framtid for ungdom i nord.

Alf Jacobsen, Ordfører i Hammerfest
Tarjei Jensen Bech, Leder i AUF i Finnmark

 

Alf Jacobsen, ordfører i Hammerfest
Tarjei Jensen Bech, leder i AUF i Finnmark

Én kommentar til «Gjestebloggere: Alf Jacbosen & Tarjei Jensen Bech»

  1. Ja, dere har det jeg ønsker at dere skal si fra Finnmark, oppretthold opptimismen, den gjelder hele Finnmark ikke enkelt kommune, som ei solitarisk tante, så ønsker æ at hele Finnmark skal få ta del i oljeresurssene der oppe, og ikkke minst ungdommene, mitt budskap til mine ungdom i Finnmark, «ikke vent til etter valget med å våkne fra valgvaket. Du må stille klokka inn så du e våken kl. 0700 til ei nydelig frokost, gå på jobb, skole eller så e du så heldig at du kan avgi din stemme før du går på jobb! Bruk din stemme! Lykke til

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>