Oslo trenger en bedre tannhelsetjeneste!

Byrådet i Oslo liker å påpeke at dette Oslobudsjettet generelt har vært et ”kutt – budsjett” tvers gjennom. Men selv om man har mindre penger å rutte med, er det viktig å ikke stikke under en stol at de fortsatt har gjort prioriteringer blant de forskjellige foretakene og det er ikke nødvendigvis slik at Høyre- byrådet ville bevilget no’ mer penger til de samme foretakene som Arbeiderpartiet prioriterer. 

For Arbeiderpartiet er en god folkehelse veldig viktig. Tannhelsen er en viktig del av det. Det signaliserte vi på vårt landsmøte i April 2011 der vi vedtok at vi i kommende periode vil prioritere gratis tannhelse til unge opp til 20 år og eldre over 75 år. Flere grupper har et særlig behov for offentlig finansierte tannhelsetjenester, og i første omgang må vi løse utfordringene for dem som har de største problemene. Politikken handler om prioriteringer, og dette er den rødgrønne regjeringens prioriteringer. Hva gjør egentlig byrådet i Oslo?

For det første er det store utfordringer knyttet til den demografiske utviklingen i Oslo Kommune – og sånn vil det alltid være i en storby. Men den store mangelen er et handlekraftig byråd som kan kompensere for dette i sitt eget budsjettforslag. 

Økningen av antall barn og ungdom har vært vesentlig større og har krevd mer ressurser enn det som har vært lagt til grunn for budsjettjusteringer og som det er gitt kompensasjon for de siste årene – av budsjettkameratene: Høyre, FrP, Venstre og KrF. 

Den demografiske utviklingen inkluderer også den flerkulturelle delen av samfunnet vårt. Småbarn med ikke-vestlig bakgrunn har 3-4 ganger så mange hull som barn med etnisk norsk bakgrunn. Hvilke tiltak har byrådet her? Og hva gjøres egentlig for å forebygge dette?

For par uker siden fylte den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo 101 år. Noe av det jeg har vært mest stolt av med tanke på tannhelse-systemet vårt er den årlige innkallingen man får til den dagen man fyller 18 år – eller 20 som det nå har blitt. Nå er det ikke mulig å være veldig stolt lenger da Høyre-budsjettet ikke bevilger nok penger for å sikre årlig tannhelsekontroll for barn og unge. Det vil i 2011 bli mange som ikke får det tilsyn og behandling de skulle ha hatt. Situasjonen er allerede slik at innkallingsintervallene mange steder er blitt lenger enn det som helsemyndighetene anbefaler som faglig forsvarlig. Gjennomsnittet ligger nå nært opp til to år mellom hver innkalling – for mange vil det innebære at det går går over to år mellom hver tannhelsekontroll.  Denne utviklingen er alarmerende.

I forhold til 2011 gir byrådets budsjettforslag for 2012 en samlet reduksjon på 2,175 millioner kroner, samtidig vil pasienttallet øke med ca. 3000 kroner – noe som tilsvarer 3 millioner kroner. 

Byrådet kan ikke vedta blenda-hvite tenner for hele Oslos befolkning. Men de kan sikre en god tannhelsekontroll for de viktigste gruppene – det handler om politisk vilje og budsjettprioritering. Og denne gangen: prioriteres ikke tenna av Høyre og deres budsjettkamerater i Oslo. 

Khamshajiny Gunaratnam
Oslo Bystyrerepresentant,
Helse- og Sosialkomiteen