Hvilken retning tar fremtidens AUF?

Det skjer mye på vår side av det politiske landskapet. Også vi i AUF må bruke tid på en grundig diskusjon om hvordan vi skal fornye og styrke oss som organisasjon, slik at vi kan opprettholde vår sterke stemme på venstresiden.

Kampen om å bli hørt

Arbeiderpartiet ønsker å fornye seg, og skal i tillegg få Jonas Gahr Støre som ny leder. Samtidig er en ny storsatsing rett rundt hjørnet, tankesmien Agenda, som garantert vil bli en viktig stemme i den norske offentligheten.

Andre viktige organisasjoner, som LO og Manifest Analyse, moderniserer seg og jobber hardt for å sette dagsorden for vår bevegelse. Som et lite tillegg har tidsskriftene Manifest Tidsskrift og Røyst nettopp startet opp, og begge ønsker å være ideologiske og dagsaktuelle aktører på venstresiden.

Vi er inne i en tid der stadig flere fornyer sin tilværelse, for bedre å kunne kjempe om hva morgendagens sosialdemokrati og venstreside skal være. Hvordan skal vi forme et sterkere, modigere og bedre AUF, som kan ta opp kampen og fortsette som en tydelig stemme?

AUF er på vei fremover. Vi har opplevd sterk vekst i medlemstallet de siste årene. Viktigst at alt er likevel alle de nye aktive medlemmene AUF har. Vi i Akershus er et kroneksempel på et fylke som stadig vokser seg bedre og mer aktivt.

Selv om vi skal fremover, er det ikke gitt hvor vi bør gå. AUF må være bevisst sin retning, slik vi har vært flere ganger tidligere. Det krever diskusjon, idémyldring og nye impulser. Og den bør starte nå!

Her er tre innspill som jeg håper blir en del av diskusjonen om hvordan vi kan organisere oss bedre.

Sosialdemokratiet og våre verdier

Når vi går inn i fremtiden med tanker om politisk fornyelse, skal vi bygge videre på fundamentet som allerede er støpt. Fundamentet vårt er frihet, likhet og solidaritet (eller brorskap, som de kalte det før i tiden).

For at vi skal kunne bruke våre verdier som politisk kompass for fremtiden, må vi forstå hva vår ideologi legger i begrepene, hvordan det skiller seg fra andre ideologier, og hva de vil si i vår moderne sammenheng. Mange av de politiske partiene tar eierskap til de samme verdiene som oss, kanskje gjelder dette spesielt «frihet». Vi må øke forståelsen for og diskusjonen rundt våre verdier og vår ideologi!

Dyrke mangfoldet som organisasjonsverdi

Verdien av mangfold er ikke bare noe vi må fremme som samfunnsverdi. Det er også en viktig organisasjonsverdi. Jeg tror AUF må jobbe aktivt for å være en organisasjon med mer mangfold av mennesker og mer mangfold av meninger.

I en slik organisasjon kommer diskusjon og ulike vinklinger naturlig. Det er sunt for utviklingen av ny politikk, evnen til å lytte og diskutere, og forståelsen rundt demokratiets oppgave i å ivareta interessene til mange ulike grupper. AUF gjenspeiler norske ungdom bedre enn de fleste andre ungdomspartier, det er bra!

Jeg tror likevel vi kunne vært enda bedre; flere som er utdannet i en yrkesfaglig retning; som har vært flyktninger; som kommer fra trange kår; som drives av en sterk idealisme; som har en mer teoretisk tilnærming til politikken. Er vi flinke nok til å inkludere studentmiljøene i organisasjonen vår?

AUF har utviklet seg til å bli mer akademisk og intellektuelt, bestående av skoleflink ungdom. Disse må vi også ta vare på. Poenget er at ingen av disse gruppene alene kunne laget AUF på sitt beste. Det er det bare mangfoldet som kan klare.

Bedre diskusjonskultur!

I tillegg til et mer mangfoldig AUF håper jeg AUF blir flinkere til å diskutere vedtatte sannheter, og skape en mer uredd og ærlig diskusjonskultur. Da blir vi mer sikre i vår sak, kan fornye politikken om det trengs, og blir flinke til å møte kritiske motstandere.

Det er ikke sikkert at diskusjon vil gjøre at vi endrer standpunkt i så mange saker, fordi politikken vår er godt begrunnet og gjennomtenkt fra før. Det er ikke ny politikk jeg savner mest, men en kultur som oppfordrer til diskusjon, som lytter til kritiske spørsmål, som ikke svar med automatikk og som er tydelige på å skille person og sak.

Det er for mange temamøter der man lærer om hva AUF mener, og for få temamøter om viktige saker AUF må diskutere. For ofte er svaret alltid det samme og kommer automatisk når nysgjerrige og kritiske utfordrer på forskjellige områder. Vi må i enda større grad tørre å ikke vite, men heller la nysgjerrigheten og spørsmålene være drivkraften mot diskusjon og videre ny kunnskap og innsikt.

Det kan AUF bli bedre på!

Ola Helmich Borchgrevink Pedersen
Nestleder, AUF i Akershus

Ola Pedersen

Gjesteblogger: Isabel Victoria Green Sogn

 

Ja, jeg vil drive med politikk!

Når man er oppvokst med sommerferie på camping og aldri har vanket utenfor Høybråtens områder som liten, får man høre en del rasistiske holdninger rundt seg. Disse gjør inntrykk, og etter hvert ble min egen tankegang den samme. Jeg har tidligere hatt svært få venner rundt meg med en annen etnisk bakgrunn, noe som skapte fordommer mot ”det ukjente”. Denne holdningen har alltid vært interessant for meg, siden Høybråten ligger så langt øst i Groruddalen man kan komme. Men da jeg kom ut av mitt lille, trygge Høybråten og ble kjent med resten av Oslo – ble alt forandret.

Jeg har alltid vært en jente som mener rett skal være rett. Det er noe jeg alltid har stått for, og vil fortsette med i fremtiden. Uansett hva saken er, vil jeg alltid fortelle menneskene rundt meg hva jeg føler er rett. Mitt politiske engasjement har vært der hele tiden og alle rundt meg sier de alltid har visst at jeg ville bli politisk aktiv, de var bare usikre hvor jeg hørte hjemme blant de politiske partiene. Jeg tok selv initiativ til å finne ut av hvilket, og fant ut at AUF var det rette for meg.

Mitt første møte med AUF var en konferanse hvor vi sov over på en skole i Oslo, og jeg var helt frelst! Jeg har etter kort tid fått noen av mine beste minner, og bestevenner innenfor AUF. Politikk får deg til å føle at du er en del av noe større. Du føler at din mening teller og at du kan påvirke det som skjer her i Norge. Du får bygget et stort nettverk av kontakter man kan ha god bruk for senere, og man får være med på turer som vil vise seg å være minner for livet.

Jeg synes det er viktig at ungdom viser at de bryr seg. Ikke bare om sine egne venner, men også andre mennesker i Norge og resten av verden. Det er viktig at vi er der og sier vår mening og viser at vi vil være en del av samfunnet. Det er også viktig at de sakene vi kjemper om, ikke er saker som handler om frynsegoder til oss selv, men også for andre mennesker. For eksempel om at eldre skal få god og trygg pleie når de trenger det, eller at fattige barn i andre land bør få gratis vaksine mot farlige sykdommer slik at de har en sjanse til å overleve.

Jeg angrer ikke et sekund på at jeg meldte meg inn i AUF. Jeg tror heller jeg hadde angret mer om jeg ikke gjorde det. En mer fantastisk gjeng skal man lete lenge etter. Følelsen av å bli inkludert i viktige samfunnsspørsmål er fantastisk, og politikk er noe jeg vil fortsette med i lang tid framover.

Isabel Victoria Green Sogn
Leder, Stovner AUF

På dette bildet har Isabel på seg hårbøylen jeg kjøpte til henne i Spania.

Isabel er ei jente som kunne vært min datter. Av engasjement, kjærlighet og utstråling. Hun er en av AUFs ivrigste jenter og stiller alltid opp. Det finnes bare positive ord å si om denne jenta. Jeg håper AUF fortsetter å engasjerer flotte ungpiker som henne.

Love K