Hvorfor sommerleir?

Så mange forskjellige mennesker samlet på et leirsted. Du kan lure og det kan mange. Hundrevis av norsk ungdom på en øy i en liten fjord i Buskerud. Med støvler og solbriller, som vanlig tilpasset for norsk sommer, selvsagt.

Politiske nerder med «Fyrsten» i veska eller kanskje noen skikkelige «playere» med null interesse for hverken partileder eller landsmoder, de bare synes Emilie Bersaas er deilig. Eller Mani Hussaini.

Sommerleir? Hele konseptet må jo virke gørrkjedelig for vanlig ungdom, med tanke på at det egentlig ikke er en stor andel av norsk ungdom som har medlemskap i en politisk ungdomsorganisasjon en gang. For noen år tilbake var det snakk om 1 % eller noe sånt, så «hvorfor drar man på en politisk sommerleir, liksom?» og «hva er egentlig så politisk med sommerleir?»

Da jeg kom inn i AUF i Oslos fylkesstyre våren 2007 var beskjeden fra fylkeslagets ledelse ganske tydelig: alle skal på Utøya-leiren (ja, det leses like nazi som det ble forstått fra min side også) men, misforstå meg rett: det er konkurranse mellom fylkene om å være den største delegasjonen, og konkurransen var hard! Men gøy, skjønte jeg etter hvert.

Men jeg unngikk dette samtaleemnet. Jeg hadde sovet i telt en gang tidligere i mitt liv, og det var en sommeravslutning i 9. klasse, og jeg hadde ingen planer om å gjøre det igjen. Hvorfor? Nei, jeg er ikke et naturmenneske. Jeg sover ikke i skogen og i hvert fall ikke på en øy. Tenk på hoggorm, insekter og herregud! Jeg meldte meg aldri på sommerleiren 2007. Ikke frivillig.

Den gang var Tonje Brenna ansatt som politisk rådgiver på AUF-kontoret sentralt. Telefonen min ringte. «Hey, det er Tonje fra AUF her. Hører du ikke vil på Utøya-leiren?». Okay, jeg ble stum. Det er tusenvis av andre medlemmer, hvorfor ringer hun meg? Så snilt og med den oppriktig vennlige stemmen. «Er det noe vi kan gjøre for deg?» spurte hun videre. Skal jeg innrømme det? Skal jeg bare si det? Hun kommer til å le. «Kamzy? Går det bra?». «Jeg er redd for slanger» sa jeg. «Det finnes ikke slanger i Norge, Kamzy». Og da måtte jeg korrigere: «Nei, men vi har hoggorm». Vi diskuterte litt fram og tilbake – og med det skaffet hun meg soveplass inne, slik at jeg slapp å slå telt og jeg dro på min første Utøya-leir. Den første av fem.

Det gjorde selvsagt et inntrykk at en organisasjon ville gjøre «det lille ekstra» for å få akkurat meg til å delta på en sommerleir. Min aktive periode i AUF hadde ikke vart i mer enn 4-5 måneder og mine forventinger til politikk gikk ut på møter, konferanser og produksjon av politiske resolusjoner. Derfor hadde jeg noe manglende forståelse for denne «crazy-sommerleir»-opphausinga. Men så kom jeg på min første sommerleir.

Jeg skal ikke snakke på vegne av andre politiske ungdomsorganisasjoner, men i AUF har vi alltid vært opptatt av mangfold. Hvis 19 år gamle meg hadde satt standarden for AUF ville vi vært en gjeng «ultrapolitiskenerder» som snart var studenter ved det samfunnsvitenskapelige fakultet og sikta seg selv inn på en bystyreplass i Oslo. Ikke så mye liv ved siden av politikken da dikting, dansing og festing var blitt så «high school». Alle skal være som meg da? Nei, det er jo ikke engang et mål i seg selv, og det er i hvert fall ikke mangfold. Men naturlig nok automatisk så forventer man alltid å møte folk som likner en selv. Disse er helt naturlige forventninger. Helt menneskelig. Men organisasjonen vet bedre, og trend skapes gjennom konkrete tiltak. Sommerleir er et slikt tiltak.

Her møtes mennesker på tvers av ulik bakgrunn. Med «bakgrunn» snakker vi om mer enn bare religion, etnisitet og sosiale forskjeller. Det er by og land som går hand i hand. Det er studiespesialiseringsjentene fra Oslo som møter yrkesfagsguttene fra Elverum. De er på sommerleir, enten for å «nerde» litt mer, eller for å sjekke ut noen superhotte mennesker på kjærlighetsstien.

Sommerleir er et lavterskeltiltak. Det skal ikke oppleves for «vanskelig» eller «komplisert» og hvem som helst skal kunne delta. Når «hvem som helst» deltar, blir politikken tilgjengelig for mange flere, enn de man i utgangspunktet skulle trodd skal føle seg «kalt». Når mange unike personligheter får smake bittelitt på politikken, er en sommerleir med på å skape denne mangfoldige massen med politikerspirer fordi den allerede i utgangspunktet har ønsket de utallige AUFerne hjertelig velkommen.

Khamshajiny Gunaratnam
Tidligere leder av AUF i Oslo og tidligere sentralstyremedlem i AUF

 

21.juli 2011: I forbindelse med lanseringen av AUFs noe kleskolleksjon. Måtte jo stelle i stand en catwalk!
21.juli 2011: I forbindelse med lanseringen av AUFs noe kleskolleksjon. Måtte jo stelle i stand en catwalk!

Hvilken retning tar fremtidens AUF?

Det skjer mye på vår side av det politiske landskapet. Også vi i AUF må bruke tid på en grundig diskusjon om hvordan vi skal fornye og styrke oss som organisasjon, slik at vi kan opprettholde vår sterke stemme på venstresiden.

Kampen om å bli hørt

Arbeiderpartiet ønsker å fornye seg, og skal i tillegg få Jonas Gahr Støre som ny leder. Samtidig er en ny storsatsing rett rundt hjørnet, tankesmien Agenda, som garantert vil bli en viktig stemme i den norske offentligheten.

Andre viktige organisasjoner, som LO og Manifest Analyse, moderniserer seg og jobber hardt for å sette dagsorden for vår bevegelse. Som et lite tillegg har tidsskriftene Manifest Tidsskrift og Røyst nettopp startet opp, og begge ønsker å være ideologiske og dagsaktuelle aktører på venstresiden.

Vi er inne i en tid der stadig flere fornyer sin tilværelse, for bedre å kunne kjempe om hva morgendagens sosialdemokrati og venstreside skal være. Hvordan skal vi forme et sterkere, modigere og bedre AUF, som kan ta opp kampen og fortsette som en tydelig stemme?

AUF er på vei fremover. Vi har opplevd sterk vekst i medlemstallet de siste årene. Viktigst at alt er likevel alle de nye aktive medlemmene AUF har. Vi i Akershus er et kroneksempel på et fylke som stadig vokser seg bedre og mer aktivt.

Selv om vi skal fremover, er det ikke gitt hvor vi bør gå. AUF må være bevisst sin retning, slik vi har vært flere ganger tidligere. Det krever diskusjon, idémyldring og nye impulser. Og den bør starte nå!

Her er tre innspill som jeg håper blir en del av diskusjonen om hvordan vi kan organisere oss bedre.

Sosialdemokratiet og våre verdier

Når vi går inn i fremtiden med tanker om politisk fornyelse, skal vi bygge videre på fundamentet som allerede er støpt. Fundamentet vårt er frihet, likhet og solidaritet (eller brorskap, som de kalte det før i tiden).

For at vi skal kunne bruke våre verdier som politisk kompass for fremtiden, må vi forstå hva vår ideologi legger i begrepene, hvordan det skiller seg fra andre ideologier, og hva de vil si i vår moderne sammenheng. Mange av de politiske partiene tar eierskap til de samme verdiene som oss, kanskje gjelder dette spesielt «frihet». Vi må øke forståelsen for og diskusjonen rundt våre verdier og vår ideologi!

Dyrke mangfoldet som organisasjonsverdi

Verdien av mangfold er ikke bare noe vi må fremme som samfunnsverdi. Det er også en viktig organisasjonsverdi. Jeg tror AUF må jobbe aktivt for å være en organisasjon med mer mangfold av mennesker og mer mangfold av meninger.

I en slik organisasjon kommer diskusjon og ulike vinklinger naturlig. Det er sunt for utviklingen av ny politikk, evnen til å lytte og diskutere, og forståelsen rundt demokratiets oppgave i å ivareta interessene til mange ulike grupper. AUF gjenspeiler norske ungdom bedre enn de fleste andre ungdomspartier, det er bra!

Jeg tror likevel vi kunne vært enda bedre; flere som er utdannet i en yrkesfaglig retning; som har vært flyktninger; som kommer fra trange kår; som drives av en sterk idealisme; som har en mer teoretisk tilnærming til politikken. Er vi flinke nok til å inkludere studentmiljøene i organisasjonen vår?

AUF har utviklet seg til å bli mer akademisk og intellektuelt, bestående av skoleflink ungdom. Disse må vi også ta vare på. Poenget er at ingen av disse gruppene alene kunne laget AUF på sitt beste. Det er det bare mangfoldet som kan klare.

Bedre diskusjonskultur!

I tillegg til et mer mangfoldig AUF håper jeg AUF blir flinkere til å diskutere vedtatte sannheter, og skape en mer uredd og ærlig diskusjonskultur. Da blir vi mer sikre i vår sak, kan fornye politikken om det trengs, og blir flinke til å møte kritiske motstandere.

Det er ikke sikkert at diskusjon vil gjøre at vi endrer standpunkt i så mange saker, fordi politikken vår er godt begrunnet og gjennomtenkt fra før. Det er ikke ny politikk jeg savner mest, men en kultur som oppfordrer til diskusjon, som lytter til kritiske spørsmål, som ikke svar med automatikk og som er tydelige på å skille person og sak.

Det er for mange temamøter der man lærer om hva AUF mener, og for få temamøter om viktige saker AUF må diskutere. For ofte er svaret alltid det samme og kommer automatisk når nysgjerrige og kritiske utfordrer på forskjellige områder. Vi må i enda større grad tørre å ikke vite, men heller la nysgjerrigheten og spørsmålene være drivkraften mot diskusjon og videre ny kunnskap og innsikt.

Det kan AUF bli bedre på!

Ola Helmich Borchgrevink Pedersen
Nestleder, AUF i Akershus

Ola Pedersen

Mitt innlegg under AUFs landsmøte 2012

Kjære venner, neste år er det 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett. Kvinners viktigste kamper har endret seg gjennom århundret, men den røde tråden vil alltid være gjenkjennelig: Kvinners rett til å bestemme over seg selv.

Som Karin Stoltenberg en gang sa: Det mennesker ønsker seg må samfunnet legge til rette for. Da er det bedre at vi lovregulerer det. Politikken skal styres av menneskenes ønsker, muligheter og behov – ikke av moralisme.

Hun sa dette om en konkret sak, og den saken heter «surrogati».

Det er betydelige fordommer og misforståelser om denne metoden å få barn på. Det snakkes om etikk og dilemma. Menneskehandel og utnyttelser. Det bagatelliseres, mens det egentlig bare handler om en ting: at et par kan bli foreldre ved hjelp av andre mennesker og – moderne teknologi.

Menneskehandel, for eksempel, er et alvorlig problem som berører alle former for internasjonal migrasjon, fra arbeidsinnvandring, internasjonal adopsjon til asyl- og flyktning problematikk. Men det betyr ikke at faren for menneskehandel er det grunnleggende premisset når norske myndigheter utformer sin politikk på disse områdene. Det bør også gjelder for surrogati-ordningen.

Det finnes en del mennesker som blir ufrivillig gravide, finner ut av at det er for sent for abort, bærer frem barnet, adopterer det bort mot en pengesum. Dette er jo en anerkjent ordning. Surrogati – der man ønsker seg graviditeten, bærer barnet frem – etter avtale, og adopterer det bort etterpå – det skal være et problem – selv under ordnede forhold?

Og hva er alternativene? Det er det som allerede skjer i dag. Nordmenn drar til utlandet, drar nytte av en eller an kvinne – både under gode, men også svært dårlige forhold, kommer tilbake til Norge, og det blir stilt spørsmålstegn ved foreldreskap. Hvem går dette utover? Jo det går utover barnet. Ønskebarnet.

Og klart det finnes tiltak som kan brukes for å hindre et eventuelt press mange frykter: God psykologisk oppfølging, slik det gjøres i forbindelse med mange ulike inngrep. Krav om at surrogatmoren allerede bør ha født barn. Makstak på hvor mange ganger samme kvinne kan være surrogatmor. Og hvem bør kunne benytte seg av surrogati? Ikke hvem som helst, bare de som faktisk ikke kan bære frem sitt eget barn.

Selvfølgelig reiser dette noen viktige dilemmaer, men det gjør all fertilitetsteknologi. Jeg skjønner at dette er en vanskelig sak for mange. Jeg forstår veldig godt at det er mange sterke følelser rundt denne saken. Men vi er politikere. Det er en politisk oppgave å avveie alle hensyn, vurdere og bestemme.

Vi gjør mye innen medisinen for å holde folk i live som man kan diskutere etikken og moralen om, så hvorfor denne ekstreme moralisme rundt det å skape nytt liv når barnløsheten er et faktum?

Kamerater, det er ingen menneskerett å få barn, men det er menneskelig å ønske seg et. Dersom noen – frivillig – ønsker å bidra til dette, er det overstyrende og umyndiggjørende ovenfor enkeltmennesket.

La ikke våre lover hindre voksne som ønsker å bli foreldre å ikke få leve det de mener er et fullgodt liv for dem.

Tusen takk for meg.

Følelser, rettigheter og surrogati

Kvinner har kjempet for mye gjennom historien, og den røde tråden har grunnleggende sett vært retten til å bestemme over seg selv og sin egen kropp, sinn og eiendom.

Neste år er det 100 år siden kvinner fikk allmenn 
stemmerett. Kvinner har kjempet for mye gjennom historien, og den røde tråden har grunnleggende sett vært retten til å bestemme over seg selv og sin egen kropp, sinn og eiendom. Dette ser ut til å være glemt i debatten om surrogati.

Mange oppgaver og utfordringer innen likestilling fortjener større oppmerksomhet. Mye er vi på venstresiden enige om. Enda mer er vi uenige med høyresiden om. Men alle får utfordret meninger og tankesett av den stadige utviklingen innenfor teknologien. Hvordan møter vi denne utviklingen? Klarer vi å være tro mot målet uten å gifte oss med tiltakene?

Vi kan ikke diskutere likestilling uten å være bevisst på likestillingens kanskje første seier; ytringsfriheten. Debatten om likestillingen må foregå ved at alle uavhengig av kjønn og status kan komme til orde, og at debatten er kunnskapsbasert, viser til belegg, og ikke bare anekdoter og følelser. Ved å vise til systematiske ulemper og ikke unntakshistorier. Men for all del; kom med dine synspunkter.

Meningen med debatt i et demokratisk samfunn, er å la alle syn slippe til, dette er avgjørende for å finne fram til så gode tiltak som mulig. Selv de mest kvinnefiendtlige holdninger vil ikke la seg konfronteres hvis vi aldri ser dem. En bred debatt må vi ha – men en debatt for debattens egen skyld, som ikke vil noen steder, vil aldri bære frukter. Vi må ha en strukturert og målrettet debatt, som lar oss komme fra A til B: Debatten må bære et preg av pragmatisme, og et ønske om å komme fram til noe konkret. Og du kan ikke forvente å forbli uimotsagt.

Ja, man kan bli motsagt. Men kommer et eventuelt motsvar med empirisk grunnlag eller troen på «det man alltid har ment»? Er vi ikke i stand til å utfordre det etablerte? Fertilitetsteknologien vil til enhver tid reise spørsmål om verdier. Midt oppi denne stormen av moralprekener må vi aldri glemme at målet er å gi barn gode foreldre og gode omgivelser. Det er det aller, aller viktigste. Barnløsheten er et faktum, og surrogati for eksempel, er et middel som brukes med hjelp fra andre mennesker og moderne teknologi. Det skal understrekes: Bare fordi noe er teknologisk mulig, trenger ikke det å bety at en skal kjøre på med det mulige. Men så lenge individene ivaretas gjennom et rammeverk, bør vi alltids kunne finne fram til en pragmatisk løsning.

I surrogati-debatten møter man ofte på: «Det er ingen menneskerett å få barn». Et slags «punktum», «ditt ønske er feil» og «her stopper debatten». Det samme «dette er ingen menneskerett»-argumentet dukket også opp da endringer i adopsjonsloven gjorde det mulig for homofile og lesbiske å adoptere. Et negativt ladet argument som går under kategorien «hersketeknikker». Selvfølgelig er det ingen menneskerett å få barn, men spørsmålet er; hva mener man egentlig med det? At adopsjon for likekjønnede par eller surrogati vil føre til at dårlige foreldre får barn? Et annet viktig aspekt i debatten er at det ikke bare er foreldre som har rett til å mene noe om barn og surrogati. For å treffe de beste løsningene for samfunnet, trenger vi en bred og romslig debatt hvor mange syn og stemmer kommer til uttrykk.

Jeg er opprinnelig fra Sri Lanka og flyttet til Norge da jeg var 3 år. Jeg vil ikke føde egne barn. Personlig mener jeg det er mange nok barn i denne verden, og det finnes et større potensial for adopsjon enn det man har tilrettelagt for i dag. Så jeg kommer til å adoptere. Det at jeg mener adopsjon er perfekt for meg, trenger ikke å gjelde for alle andre også. Men det er mitt valg. Akkurat som at det er den enkelte som treffer beslutningen om man ønsker å leie ut sin egen livmor.

Veldig ofte kan man få inntrykk av at surrogatimotstanderne rett og slett ikke har tillit til kvinner som stiller opp for et slikt oppdrag. Det provoserer. Mener motstanderne at kvinner fra land som for eksempel Sri Lanka, ikke er i stand til å velge å gjøre noe sånt, med mindre det er snakk om store summer penger? At kvinner fra Sri Lanka kaster enhver selvrespekt og frivillighet på båten fordi vestlige menn og kvinner kommer og flasher en sekk med gullmynter?

På AUFs landsmøte ble det sagt fra talerstolen at «jeg vil ikke leie bort livmora mi». Ja vel, la oss møte dette argumentet med fullt alvor. Hvis vi har en person som ønsker å være surrogatmor, og vi har et par som ønsker en surrogatmor, vil det bare være umyndiggjørende fra statens side å overstyre dette. Jeg mener ikke at hvem som helst skal kunne rekke hånda i været for å «få» en surrogatmor, dette skal være et tilbud for dem som faktisk ikke kan bære fram egne barn som for eksempel homofile og lesbiske, sterile o.a. I tillegg kan en skikkethetsvurdering som i dag er tilknyttet adopsjon også innføres dersom man legaliserer surrogati i Norge. De verste eksemplene må ikke være de eneste bildene på hvordan en verden med surrogati kan være.

Man kan være så idealistiske og «snille» som man bare vil. Men å stille spørsmålet «skal vi gjøre dette eller ikke?» blir litt forhistorisk, da dette er noe som allerede er i gang mange steder i verden. Vi har mange barn og voksne i Norge som er blitt født gjennom surrogati. Når folk snakker om å straffe de foreldrene som har benyttet seg av surrogati andre steder i verden, da bør man være obs på en ting: enhver form for straff vil ikke først og fremst være en straff mot foreldrene – nei, den straffen vil være mot barna. Vi må også sørge for at barna som i dag er et resultat av surrogati, må sikres nødvendige rettigheter.

Ved å få på plass et godt rammeverk for hvordan surrogati skal skje, kan man sikre både surrogatmødrene og deres barn bedre beskyttelse enn hva som er tilfellet i dag. Valgene skal tas av kvinnen, ikke legenemnder og moralpoliti. Jeg kjemper for at kvinner skal kunne bestemme over seg selv. Og jeg kjemper for det samfunnet som skaper slike selvstendige mennesker.

På trykk i Dagsavisen 24. desember 2012. 

Alle er likeverdige AUFere

Et standardspørsmål jeg stiller alle AUFere jeg møter på ferskiskveldene jeg innleder på er: «Hvorfor meldte du deg inn i AUF? Hva fikk deg inn i akkurat denne politiske ungdomsorganisasjonen?»

Det finnes et hav av forskjellige svar – og dere skal vite at alle svar er riktige. Vi har de som kommer rett fra politikerfamilier, noen engasjerer seg i AUF på grunn av en politisk sak og noen ble bare tvunget med på et møte av en kompis eller en venninne. 

Vi har de som meldte seg inn i AUF som 14-åringer fordi de er enige i ideologien, noen fikk et lite spark i ræva etter 22/07/11 og andre synes bare det er «in» å være medlem i AUF og det kuleste i verden er å «check in» på AUF-kontoret på Facebook. Som sagt, mangfold. We love it.

And so should you. Men jeg synes det er rart at hver gang jeg stiller spørsmålet: «Hvorfor meldte du deg inn i AUF?» er det alltid noe som vegrer med å svare fordi de, for eksempel, meldte seg inn på grunn av «bare» det sosiale, fordi det var venn av en venn som tvang de med på et møte eller fordi de meldte seg inn først etter 22.juli. Jeg spør meg selv: Hvem har et problem med akkurat dette? Eller, hvem har et problem med disse personene?

Ingen. For vi er alle likeverdige politisk engasjerte mennesker. Vi er alle likeverdige AUFere. Mangfold i vår organisasjon skapes ikke bare ved at vi representerer mennesker fra ulike land, ulike kulturer, forskjellige seksuelle legninger, og så videre… Men også gjennom de forskjellige utgangspunktene vi har, for til syvende og sist er det en viktig fellesnevner som gjelder, og det er politikken. Politikken knytter oss sammen. Og alle i AUF bidrar jo politisk

All politikk basert på vår ideologi hører hjemme i AUF. Og helt ærlig: Det kan hende det var bestevenninna di som tvang deg inn i AUF eller det var du selv som følte et «kall» etter 22/7, men det alle vet «for sure» er at ingen forblir i en politisk organisasjon dersom man er uenige i ideologien og politikken. Og kjære kamerat, du er jo fortsatt med oss. 

Det er mange som melder seg inn i AUF fordi de sympatiserer med politikken vår, ikke fordi de synes synd på oss. Det er mange som er veldig sosiale i AUF, men de er også minst like ambisiøse i forhold til det politiske og det organisatoriske. Det ER mange i AUF, og ingen av oss er like – men vi er alle likeverdige AUFere. Vi er alle likeverdige politisk engasjerte mennesker. Vi alle bidrar politisk – på en eller annen måte. And I’m lovin’ it.


Gjesteblogger: Isabel Victoria Green Sogn

 

Ja, jeg vil drive med politikk!

Når man er oppvokst med sommerferie på camping og aldri har vanket utenfor Høybråtens områder som liten, får man høre en del rasistiske holdninger rundt seg. Disse gjør inntrykk, og etter hvert ble min egen tankegang den samme. Jeg har tidligere hatt svært få venner rundt meg med en annen etnisk bakgrunn, noe som skapte fordommer mot ”det ukjente”. Denne holdningen har alltid vært interessant for meg, siden Høybråten ligger så langt øst i Groruddalen man kan komme. Men da jeg kom ut av mitt lille, trygge Høybråten og ble kjent med resten av Oslo – ble alt forandret.

Jeg har alltid vært en jente som mener rett skal være rett. Det er noe jeg alltid har stått for, og vil fortsette med i fremtiden. Uansett hva saken er, vil jeg alltid fortelle menneskene rundt meg hva jeg føler er rett. Mitt politiske engasjement har vært der hele tiden og alle rundt meg sier de alltid har visst at jeg ville bli politisk aktiv, de var bare usikre hvor jeg hørte hjemme blant de politiske partiene. Jeg tok selv initiativ til å finne ut av hvilket, og fant ut at AUF var det rette for meg.

Mitt første møte med AUF var en konferanse hvor vi sov over på en skole i Oslo, og jeg var helt frelst! Jeg har etter kort tid fått noen av mine beste minner, og bestevenner innenfor AUF. Politikk får deg til å føle at du er en del av noe større. Du føler at din mening teller og at du kan påvirke det som skjer her i Norge. Du får bygget et stort nettverk av kontakter man kan ha god bruk for senere, og man får være med på turer som vil vise seg å være minner for livet.

Jeg synes det er viktig at ungdom viser at de bryr seg. Ikke bare om sine egne venner, men også andre mennesker i Norge og resten av verden. Det er viktig at vi er der og sier vår mening og viser at vi vil være en del av samfunnet. Det er også viktig at de sakene vi kjemper om, ikke er saker som handler om frynsegoder til oss selv, men også for andre mennesker. For eksempel om at eldre skal få god og trygg pleie når de trenger det, eller at fattige barn i andre land bør få gratis vaksine mot farlige sykdommer slik at de har en sjanse til å overleve.

Jeg angrer ikke et sekund på at jeg meldte meg inn i AUF. Jeg tror heller jeg hadde angret mer om jeg ikke gjorde det. En mer fantastisk gjeng skal man lete lenge etter. Følelsen av å bli inkludert i viktige samfunnsspørsmål er fantastisk, og politikk er noe jeg vil fortsette med i lang tid framover.

Isabel Victoria Green Sogn
Leder, Stovner AUF

På dette bildet har Isabel på seg hårbøylen jeg kjøpte til henne i Spania.

Isabel er ei jente som kunne vært min datter. Av engasjement, kjærlighet og utstråling. Hun er en av AUFs ivrigste jenter og stiller alltid opp. Det finnes bare positive ord å si om denne jenta. Jeg håper AUF fortsetter å engasjerer flotte ungpiker som henne.

Love K